Co wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Jednym z głównych czynników decydujących o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest nie tylko preferencyjny okres kredytowania, lecz także wysokość raty kredytu. Oprócz kapitału podstawowego i odsetek, w skład raty kredytu hipotecznego wchodzą również inne koszty, które ostatecznie wpływają na wysokość naszego miesięcznego zobowiązania finansowego. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawiamy główne czynniki wpływające na wysokość raty kredytu hipotecznego.

Przede wszystkim – oprocentowanie

Oprocentowanie stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na wysokość naszego zobowiązania. Jest ono ustalane na podstawie tzw. wskaźnika WIBOR dla kredytów w złotówkach, zaś w przypadku kredytów np. w euro – na podstawie wskaźnika EURIBOR. Wskaźniki te zależą przede wszystkim od aktualnego poziomu stóp procentowych. Stopy procentowe są rokrocznie ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. W przypadku zmiany jej wysokości, zmianie ulegnie również rata kredytu. Obecnie mamy do czynienia z rekordowo niskimi stopami procentowymi, dzięki czemu oprocentowanie kredytów jest niewielkie.

Nie ma nic za darmo – marża banku (i prowizja)

Marża banku to nic innego jak wynagrodzenie, jakie przysługuje bankowi za udzielony kredyt. Należy pamiętać, że marża jest ustalana bezpośrednio przez bank, a zatem mogą się one diametralnie różnić. Wysokość tego elementu raty kredytu hipotecznego zależy nie tylko od kwoty kredytu, lecz także od okresu kredytowania czy waluty. W przypadku kredytów hipotecznych, wpływ na wysokość marży ma również wysokość wniesionego wkładu wyższego – im jest on wyższy, tym mniejsza marża banku. Warto pamiętać, by przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny sprawdzić, czy bank nie zastrzega sobie możliwości zmiany wysokości marży.

Ponadto, co raczej rzadkie w przypadku umów o kredyt hipoteczny, bank może zastrzec prowizję za udzielenie kredytu. Warto zatem sprawdzić umowę przed jej podpisaniem.

Ubezpieczenie (nie)obowiązkowe

To ostatni z głównych kosztów wchodzących w skład miesięcznej raty kredytu hipotecznego. Decydując się na ubezpieczenie należy sprawdzić, czy łączna kwota ubezpieczenia jest atrakcyjna dla kredytobiorcy. Bardzo często – w przypadku umów o kredyt hipoteczny – mamy do czynienia z tzw. kredytem hipotecznym z niskim wkładem własnym. Kredyt ten cechuje się wymogiem posiadania wkładu własnego wynoszącego 10% wartości nabywanej nieruchomości (zamiast wymaganych 20%), z tym jednak zastrzeżeniem, iż przy zawarciu takiej umowy kredytu koniecznym jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Jak widać, czynniki decydujące o wysokości raty kredytu hipotecznego są zróżnicowane i zależą zarówno od decyzji banku (marża, prowizja, ubezpieczenie), jak i są od niego niezależne (oprocentowanie). Nie da się jednak ukryć, iż decyzja o kredycie hipotecznym jest decyzją niemal na całe życie. Stąd też przy podejmowaniu decyzji o takim kredycie należy dokładnie przeanalizować nie tylko obecną, lecz także – w miarę możliwości – prognozowaną sytuację finansową.

 

Więcej informacji o kredytach hipotecznych znajdziemy na https://www.expander.pl/kredyty/hipoteczne